Politica de Confidentialitate

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Declarația operatoruluiStimate partener,

Începând cu data de 25 mai 2018 este aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul").

Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informam cum protejăm datele dumneavoastră personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.

Pentru a vă veni în întâmpinare, în scopul unei corecte și complete informări vă vom răspunde la o serie de întrebări relevante, prezentându-vă totodată, corelativ întrebărilor și răspunsurilor furnizate, declarația operatorului de protecție a datelor privind site-urile web și, în același timp, informații pentru persoanele vizate în temeiul articolelor 13 și 14 din Regulament.

Informatii generale

Noi, SOCIETATEA ASOCIAȚIA DE PODIATRIE, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Trifoiului, nr. 23A, jud. Cluj, înregistrată la Judecătoria Cluj-Napoca prin Încheierea civilă nr. 2201/CC/2015 din data de 05.03.2015, legal reprezentată prin dl. Ioan Veresiu, deținând funcția de Președinte, reprezentăm operatorul în conformitate cu Regulamentul și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă în cele ce succed. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, Bogdan Florea, la adresa de email: [email protected]

Informații generale privind procesarea datelor

Societatea Asociația de Podiatrie acordă o atenție sporită protecției datelor dumneavoastră personale și respectă cu strictețe reglementările legale privind confidențialitatea datelor.

Informațiile personale sunt colectate pe acest site numai în măsura în care este necesar din punct de vedere tehnic. Informațiile nu sunt niciodată vândute sau transmise terților pentru niciun motiv.

Pezenta informare vă oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care este asigurată această protecție, a tipului de informații colectate precum și o detaliere a scopului colectării.

Ce sunt datele cu caracter personal?

În sensul Regulamentului, datele personale sunt definite ca fiind ”orice informatii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.”

Care sunt datele personale pe care le prelucrăm/datele afectate?

Datele personale pe care le prelucram sunt, în principal, datele de identificare ale persoanei vizate (calitatea de persoana vizată o pot avea: partenerii contractuali, furnizorii, clienții, angajații), date demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la dumneavoastră sau din surse publice atunci cand deveniți partenerul nostru, respectiv, persoană vizată, în accepțiunea Regulamentului.

Datele personale sunt colectate numai dacă ni le comunicați personal. În afară de aceasta, nu sunt colectate date cu caracter personal. Orice prelucrare a datelor dumneavoastră personale care depășește domeniul de aplicare al permisiunii legale este posibilă numai pe baza consimțământului dumneavoastră expres.

Cum prelucrăm datele dumneavoastră personale?

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime. Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile și relația cu partenerii deserviți, care reprezintă un factor cheie pentru succesul nostru în afaceri. Datele colectate și stocate ne ajută să aflăm mai multe despre interesele și nevoile dumneavoastră. Acest lucru ne permite să acționăm în consecință, printr-o abordare adaptată nevoilor dumneavoastră.

Care este scopul procesării datelor dumneavoastră personale?

Vom procesa datele personale colectate ale persoanei vizate în scopul încheierii și executării contractului cu aceasta. Prelucrarea se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) din Regulament.

Executarea contractului poate implica, spre exemplu, oferte, comenzi, vânzări, facturare, asigurarea calității.

Care sunt categoriile de destinatari ai datelor dumneavoastră personale?

 • Autoritățile publice în cazul legislației prioritare.
 • Furnizori externi de servicii sau alți contractanți.
 • Alte organisme externe, în măsura în care persoana vizată și-a dat consimțământul sau o transmisie este permisă din cauza unui interes predominant.

Pentru a atinge scopurile mai sus menționate utilizăm furnizori de servicii, respectiv imputerninciți conform art. 28 REGULAMENT, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru hosting, platformă și servicii de întreținere sau furnizorii noștri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor și SMS-urilor, contactarea telefonică sau imprimarea de materiale publicitare personalizate. Aceștia sunt furnizori externi de servicii și furnizori de servicii din cadrul Societatea Asociația de Podiatrie.

Asigurăm, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obisnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege. Pentru mai multe informații despre protectia corespunzătoare a transferului internațional de date sau a copiei acestora, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, Bogdan Florea , prin e-mail la adresa: [email protected]

Transferuri internaționale de date

În prezent, datele sunt păstrate în locațiile noastre din Romania. În cadrul executării contractuale, datele persoanelor vizate ar putea fi utilizate și în afara Uniunii Europene, spre exemplu către furnizorul de servicii de e-mail și companiile afiliate.

În cazul în care va fi necesar să transferăm informațiile dumneavoastră către alte societăți sau prestatori de servicii din țări din afara Spațiului Economic European (SEE). (SEE este alcătuit din țările Uniunii Europene, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia) vom avea în vedere faptul că acestea au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private. Acest tip de transfer de date poate avea loc dacă serverele noastre (respectiv, locul unde stocăm datele) sau furnizorii și prestatorii noștri își au sediul în afara SEE.

Dacă transmitem datele dumneavoastră către o țară din afara SEE, ne vom asigura că acestea sunt protejate corespunzător. Ne vom asigura întotdeauna că există un contract legal care acoperă transferul de date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transferpersonal-data-third-countries_en). În plus, dacă se consideră că țara nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, atunci vom cere terței părți să încheie un contract care să reflecte aceste standarde.

Cum vă puteți administra acordurile exprimate?

Pentru a vă putea oferi produse și servicii personalizate, respectiv, cat mai apropiate de nevoile dumneavoastră, putem prelucra date personale care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului dumneavoastră în sfera noastră de competență, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană. Pentru aceasta, vom ține întotdeauna cont de opțiunile dumneavoastră.

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației contractuale, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare aceste date în scopul de a le prezenta autorităților publice, spre exemplu autorităților fiscale. De regulă, această stocare o facem pentru o durată de 10 (zece) ani. Stocarea și transferul datelor dumneavoastră personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) din Regulament.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Ca și persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 din Regulament),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 din Regulament),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (”dreptul de a fi uitat”) și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 din Regulament),
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 din Regulament),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament),
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 din Regulament),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 din Regulament).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 din Regulament)

Utilizarea cookie-urilor

Site-urile de internet utilizează așa-numitele cookie-uri în mai multe locații. Acestea servesc pentru a face oferta noastră mai prietenoasă, eficientă și sigură. Fișierele cookie sunt fișiere text mici stocate pe computer și pe care browser-ul dumneavoastră le salvează. Majoritatea cookie-urilor pe care le folosim sunt așa-numitele cookie-uri de sesiune. Acestea sunt șterse automat la sfârșitul vizitei. Cookie-urile nu cauzează deteriorări ale computerului și nu conțin viruși.

Utilizarea furnizorilor de căutare externă

Motorul de căutare personalizat Google ("Google CSE") este folosit ca serviciu central de căutare în cadrul ofertei de internet a Societății Asociației de Podiatrie. Serviciul integrat de căutare permite căutarea integrală a conținutului ofertei de internet oferită de Societatea Asociația de Podiatrie. Această funcție de căutare poate fi accesată printr-un câmp de căutare integrat. Câmpul de căutare de pe acest site ("câmp de căutare") este furnizat de Google Inc. ("Google").

Recunoașteți și sunteți de acord că termenii de confidențialitate privind datele de la Google (de la http://www.google.ro/privacy.html) se aplică utilizării de către dumneavoastră a câmpului de căutare și că, utilizând câmpul de căutare, sunteți de acord cu utilizarea de către Google a informațiilor dumneavoastră personale în conformitate cu termenii de confidențialitate privind datele.

Dacă nu doriți să acordați această aprobare, nu utilizați câmpul de căutare. Datele sunt transmise numai când o interogare este trimisă prin câmpul de căutare.

Utilizarea Google Maps

Utilizăm Google Maps pe mai multe sub-pagini de la www.podiatrie.ro pentru a afișa hărți. Hărți Google este gestionată de Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, SUA ("Google"). Informațiile despre utilizarea acestui site web, inclusiv adresa IP, pot fi transmise la Google ca urmare a utilizării Hărților Google.

Când vizitați o sub-pagină a prezenței noastre de Internet care conține Google Maps, browserul dumneavoastră de internet stabilește o conexiune directă cu serverele Google. Conținutul hărții este transmis de la Google direct la browserul dumneavoastră, care îl integrează în pagina web. În consecință, nu avem nicio influență asupra sferei de acoperire a datelor pe care Google le achiziționează prin această metodă.

În ceea ce privește scopul și amploarea colectării datelor, precum și prelucrarea și utilizarea ulterioară de către Google a informațiilor, precum și drepturile și opțiunile de setare pentru a vă proteja confidențialitatea în această privință, consultați Politica de confidențialitate a datelor Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Termenii de utilizare pentru Google Maps pot fi găsiți aici:

https://www.google.com/intl/de/help/terms_maps.html

Utilizarea plug-inurilor YouTube (videoclipuri)

Utilizăm furnizorul YouTube pentru integrarea videoclipurilor. YouTube este operat de YouTube LLC, cu sediul la 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii. YouTube este reprezentat de Google, Inc., cu sediul la 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, Statele Unite ale Americii.

Când preluați paginile de internet ale site-ului nostru www.podiatrie.ro care conține acest plugin, se stabilește o conexiune la serverele YouTube și plugin-ul este afișat. Aceasta transmite informații serverelor YouTube cu privire la site-urile pe care le-ați vizitat. Dacă sunteți conectat (ă) ca utilizator YouTube, YouTube atribuie aceste informații contului de utilizator personal. În timpul utilizării plugin-ului, cum ar fi făcând clic pe butonul de pornire al unui videoclip, aceste informații sunt, de asemenea, atribuite contului dvs. de utilizator. Puteți împiedica această atribuire prin deconectarea de pe contul de utilizator YouTube și de la alte conturi de la YouTube LLC și Google, Inc. înainte de a utiliza site-ul nostru Web și ștergerea cookie-urilor corespunzătoare.

Informații suplimentare privind notificările privind prelucrarea datelor și confidențialitatea datelor de pe YouTube (Google) pot fi găsite la www.google.ro/intl/de/policies/privacy/.

Utilizarea Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al companiei Google Inc. ("Google"). Google Analytics folosește așa-numitele cookie-uri. Acestea sunt fișiere text salvate pe computerul dvs. care permit analiza utilizării de către dvs. a site-ului web. Informațiile generate de modul cookie despre utilizarea acestui site web sunt, în mod normal, transferate pe un server Google din SUA și salvate acolo. În cazul activării anonimizării IP pe acest site, cu toate acestea, adresa dvs. IP este mai întâi trunchită de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state membre contractante din Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă este transferată pe un server Google din SUA și trunchiată acolo. Google utilizează aceste informații în numele operatorului acestui site pentru a evalua utilizarea acestui site, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorul site-ului web și pentru a efectua servicii suplimentare legate de utilizarea site-ului web și a internetului cu privire la operator web. Adresa IP transmisă de browserul dvs. în legătură cu Google Analytics nu este combinată cu alte date de la Google. Puteți preveni salvarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare în software-ul browserului dvs. Rețineți că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza pe deplin toate funcțiile acestui site web. În plus, puteți preveni captarea datelor generate de cookie și utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) la Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea pluginului browser disponibil la următorul link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). În lumina discuțiilor privind utilizarea instrumentelor de analiză cu adrese IP complete, am dori să subliniem că acest site utilizează Google Analytics cu extensia "_anonymizeIp ()" și, prin urmare, adresele IP sunt redirecționate doar într-o manieră trunchiată pentru a împiedicându-le să fie legate de persoane. Mai specific, pentru browserele de pe dispozitive mobile, faceți clic pe acest link Link pentru a preveni capturarea anonimă de către Google Analytics pe acest site pentru browserul dvs. în viitor, a unui așa-numit "cookie de oprire".

Urmărirea conversiilor Google AdWords

Acest site utilizează Urmărirea conversiilor Google AdWords, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Urmărirea conversiilor Google AdWords utilizează, de asemenea, "modulele cookie" stocate pe computerul dvs. care permit analiza utilizării site-ului web. Informațiile generate de modul cookie despre utilizarea acestui site web sunt transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a site-ului web, al compilării rapoartelor privind activitatea site-ului web pentru operatorii site-urilor web și în furnizarea altor servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Google poate, de asemenea, să transmită aceste informații unor terțe părți, dacă acest lucru este cerut de lege sau în măsura în care este necesar.

Utilizarea unui buletin informativ

Când vă înregistrați pentru newsletter-ul nostru, ne furnizați adresa dvs. de e-mail și, în mod opțional, alte informații. Utilizăm aceste date exclusiv pentru a vă trimite newsletter-ul. Păstrăm datele pe care le dezvăluiți în aplicația dvs. de newsletter până când anulați abonamentul la newsletter-ul nostru. Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului din buletinul informativ destinat acestui scop sau prin trimiterea notificării corespunzătoare. Prin dezabonare, revocați utilizarea adresei dvs. de e-mail.

De asemenea, folosim adresa dvs. de e-mail pe care o primim în legătură cu vânzarea unui produs sau serviciu exclusiv pentru publicitatea directă sub formă de buletin informativ pentru produse sau servicii pe care le vindem care sunt similare cu cele pe care le-ați comandat, nu v-ați opus pentru utilizarea e-mailului dvs. În acest fel. puteți contesta utilizarea adresei dvs. de e-mail în orice moment fără a suferi alte costuri decât costurile de transmisie, în funcție de tarifele de bază. Obiecția dvs. (și astfel anularea buletinului nostru de știri) poate fi comunicată prin trimiterea mesajului corespunzător la adresa noastră de e-mail.

DocCheck Login

Vă putem oferi doar acces la informații despre medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală dacă sunteți un profesionist din domeniul sănătății. În acest caz, suntem obligați să solicităm informațiile dvs. personale, precum și certificarea afilierii dvs. profesionale.

Folosim DockCheck și procesul său de înregistrare ca serviciu de identificare. DocCheck este un serviciu al DocCheck Medical Services GmbH, Vogelsanger Straße 66, 50823 Köln ("DocCheck"). Numele de utilizator și parola sunt examinate direct pe serverele DocCheck; nu avem posibilitatea de a vă citi numele de utilizator sau parola. Nu primim nicio informație personală despre dvs., ca utilizator al DocCheck, fără consimțământul dvs. explicit pentru transferul de date (de exemplu, în cazul "DocCheck Personal").

Când utilizați DocCheck, acordurile dintre dvs. și DocCheck și, în ceea ce privește confidențialitatea datelor, declarația de confidențialitate DocCheck a datelor se aplică: http://info.doccheck.com/de/privacy/

Notificare de securitate

Deoarece păstrarea în siguranță a datelor dumneavoastră cu caracter personal este o prioritate pentru noi, am constituit echipe de securitate specializate, care analizează și îmbunătățesc în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.

Site-ul nostru web poate conține link-uri la site-urile web ale unor terțe părți. Nu răspundem pentru securitatea și conținutul respectivelor site-uri ale terțelor părți. Prin urmare, asigurați-vă că, citiți politica acelei societăți privind protecția datelor și cookie-urile, înainte de a utiliza sau de a furniza date personale pe site-ul acestora.

Pentru ca datele dumneavoastră personale să nu fie accesibilie terților, luăm toate măsurile tehnice și organizaționale care se impun în vederea salvării acestora într-un format adecvat. Cu toate acestea, securitatea totală a datelor nu poate fi garantată atunci când se comunică prin e-mail; din acest motiv, vă recomandăm ca transmiterea către noi a informațiilor confidențiale să o realizați prin intermediul serviciilor poștale.

Încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi. Din acest motiv, vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

Pentru a fi mai aproape de nevoile dumneavoastră, în scopul facilitării accesului la datele dumneavoastră personale, la nivelul companiei, am numit un responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale.

Totodată, vă reamintim că vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale în orice moment; aveți dreptul la informații privind datele personale salvate, originea și destinatarii, precum și despre scopul salvării acestora, în orice moment.

Vă puteți exercita drepturile anterior menționate, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Mun. Cluj-Napoca, str. Trifoiului, nr. 23A, jud. Cluj sau contactând ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact:Bogdan Florea, E-Mail: [email protected]

SOCIETATEA ASOCIAȚIA DE PODIATRIE

Prin reprezentant,

Ioan Veresiu